Evropski parlament – Generalni direktorat za prevajanje

Svet Evropske unije

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike

Sodišče Evropske unije

Evropsko računsko sodišče

Evropska centralna banka