Evropsko javno tožilstvo

Prevajalski center za organe Evropske unije

Evropski organ za delo

Satelitski center Evropske unije

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Pomorski analitični in operacijski center za narkotike

Evropska agencija za zdravila

Agencija za podporo BEREC-u

Agencija Evropske unije za vesoljski program

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Evropski inštitut za enakost spolov

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Evropska agencija za varnost hrane

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Evropska obrambna agencija

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Evropska agencija za kemikalije

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropska fundacija za usposabljanje

Evropski bančni organ

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Agencija Evropske unije za azil

Agencija Evropske unije za železnice

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Enotni odbor za reševanje

Evropska agencija za pomorsko varnost

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj