Terminološko delo obsega pripravo celovitih glosarjev z izhodiščnimi in ciljnimi izrazi, definicijami, viri in primeri sobesedila, opombami itd. Te informacije se nato lahko uvozijo v medinstitucionalno terminološko zbirko IATE (InterActive Terminology for Europe).

Preberite brošuri: