Prevajalski center ponuja pripravništvo za državljane držav članic Evropske unije in državljane držav kandidatk, ki želijo v splošnem pridobiti izkušnje v zvezi z delom Evropske unije, posebej pa delom Prevajalskega centra.  

Kako dolgo traja pripravništvo? 

Pripravništvo traja najmanj tri, največ pa dvanajst mesecev.

Pogoji za prijavo

Ob prijavi za pripravništvo morajo kandidati izpolnjevati naslednje zahteve: 

  • akademske kvalifikacije: uspešno zaključena najmanj triletna visokošolska izobrazba (univerzitetni študij) ali enakovredna izobrazba, potrjena z diplomo ali ustreznim uradnim potrdilom; 
  • znanje jezikov: zelo dobro znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije (stopnja C1 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike) in zadovoljivo znanje drugega jezika EU v obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog (stopnja B2 v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike). Kandidati iz držav kandidatk morajo imeti zadovoljivo znanje (stopnja B2) enega od delovnih jezikov Prevajalskega centra (tj. francoščine ali angleščine). 

Izbirni postopek

Prevajalski center na svojem spletišču objavi razpis za pripravništvo in povabi kandidate, da se prijavijo do navedenega roka. 

Pred tem Prevajalski center odloči o številu ponujenih pripravniških mest, odvisno od proračunskih sredstev in zmogljivosti posameznega oddelka za sprejem pripravnika. 

Plačilo za pripravništvo

Pripravniki prejmejo mesečno plačilo v višini 25 % osnovne mesečne plače začasnega uslužbenca v razredu AD5, stopnja 4, ki se uporablja od datuma začetka pripravništva. 

Za več informacij si lahko na naslednji povezavi ogledate upravni sklep Prevajalskega centra o pripravništvu: Upravni sklep/DA_012022.