Prevajalski center pri prevajanju, vnašanju sprememb v besedila, pregledovanju, lektoriranju, terminološkem delu in izdelavi terminoloških seznamov sodeluje z zunanjimi ponudniki jezikovnih storitev, da zadovolji potrebe svojih strank po jezikovnih storitvah.

External language service provider

Prevajalski center za oddajo dokumentov v zunanje prevajanje uporablja okvirne ali posebne pogodbe, odvisno od vrste storitve, jezikovne kombinacije in zahtevanega področja stranke. Okvirne pogodbe se podpišejo s ponudniki storitev, ki so izbrani na javnih razpisih, ki jih organizira Prevajalski center. Te pogodbe veljajo eno leto in se lahko s tihim soglasjem večkrat podaljšajo za nadaljnje enoletno obdobje, pri čemer pa skupno trajanje pogodb ne sme prekoračiti štirih let. Ko stranka odda naročilo za delo, se o tem obvesti pogodbenike. Če prvi pogodbenik na seznamu ne more prevzeti naročila ali se ne odzove, lahko Prevajalski center delo ponudi drugemu pogodbeniku na seznamu in tako naprej. Posebne pogodbe se podpišejo med Prevajalskim centrom in zunanjim ponudnikom jezikovnih storitev za zadevni jezik in področje, ki nista zajeta v okvirni pogodbi, ali če noben pogodbenik s seznama okvirnih pogodb ne more opraviti dela.

Model za sodobno in proaktivno oddajo storitev v zunanje izvajanje, ki ga uporablja Prevajalski center, se opira na tri glavne elemente: zunanje ponudnike jezikovnih storitev, ki so strokovnjaki na zadevnem področju, sistem dinamičnega (ponovnega) razvrščanja (tega je v EU prvi uvedel Prevajalski center), ki zagotavlja, da se izberejo najboljši ponudniki jezikovnih storitev, ter zagotavljanje jezikovnih virov zunanjim ponudnikom storitev za pomoč pri njihovem delu.

Vsi prevodi, ki jih za Prevajalski center opravijo zunanji ponudniki jezikovnih storitev, morajo biti kakovostni, da se lahko v celoti uporabijo brez nadaljnjega pregledovanja. Kljub temu zaradi zagotavljanja kakovosti zaposleni jezikoslovci Prevajalskega centra vse prevode teh ponudnikov sistematično pregledajo in ocenijo na posebnem ocenjevalnem listu, na katerem preverijo njihovo ustreznost. Ocenjevalni list vsebuje splošno oceno kakovosti prevoda ali lektoriranja ter po potrebi podrobne informacije o vrstah ugotovljenih napak. Prevajalski center se osredotoča na popolnost in točnost, pravilno navajanje referenčnih dokumentov in objavljenega gradiva, skladnost z navodili ter terminološko in stilistično skladnost.

V zunanje izvajanje večinoma odda jezikovne storitve za 24 uradnih jezikov EU, lahko pa tudi za druge jezike, ki niso uradni jeziki EU, kot so islandščina, norveščina, arabščina, ruščina, srbščina, kitajščina, japonščina, hebrejščina, farsi itd.