25 år i flerspråkighetens tjänst

Centrumet upprättades 1994 och levererar i genomsnitt 750 000 sidor/år till över 60 kunder i hela EU. Vi har vuxit stadigt, i takt med ett ökande antal officiella EU-språk och högspecialiserade kunder. Under årens lopp vi lärt oss att möta våra kunders växande behov, vare sig det handlar om filformat, tidsfrister, olika ämnesområden eller de många språkkombinationer som krävs (cirka 750). Läs mer

Våra partner

Våra klienter

Interinstitutionellt samarbete

Externa språktjänsteleverantörer

2930735.33
Pages translated since 1995
 
21188415
översatta EU-varumärken och gemenskapsformgivningar sedan 1995
 
814
språkkombinationer

Nyheter

Banen