Pågående förfarande(n)

CDT-NET/2020

Publiceringsdag: 21/02/2020 - Sista ansökningsdag: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Översättningscentrumet anordnar regelbundet anbudsinfordringar och deltar i interinstitutionella anbudsinfordringar inom ett flertal områden.

I enlighet med dess inrättandeförordning, dvs. rådets förordning (EG) nr 2965/94, är centrumet en juridisk person och kan ingå avtal med externa tjänsteleverantörer.

Avtal kan endast ingås efter ett strikt genomfört anbudsförfarande i enlighet med EU:s regler för offentlig upphandling.

För att lämna ett anbud bör intresserade externa tjänsteleverantörer svara på en anbudsinfordran som har inletts av centrumet.

All information som behövs för anbudsförfarandet finns antingen i de offentliggjorda meddelandena i Europeiska unionens officiella tidning eller på denna sida.

Observera dock att centrumets webbplats inte bör betraktas som ett substitut för det officiella offentliggörandet av anbudsinfordran i TED (Tenders Electronic Daily), som är online-versionen av EU:s ”Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning” som innehåller information om offentlig upphandling i EU.

Centrumet tar därför inget som helst ansvar för webbplatsens innehåll i detta avseende.

En förteckning över pågående anbudsinfordringar (om det finns några) finns nedan.