Pågående förfarande(n)

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Publiceringsdag: 18/11/2020 - Sista ansökningsdag: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Publiceringsdag: 18/11/2020 - Sista ansökningsdag: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Publiceringsdag: 13/11/2020 - Sista ansökningsdag: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Publiceringsdag: 13/11/2020 - Sista ansökningsdag: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Översättningscentrumet anordnar regelbundet anbudsinfordringar och deltar i interinstitutionella anbudsinfordringar inom ett flertal områden.

I enlighet med dess inrättandeförordning, dvs. rådets förordning (EG) nr 2965/94, är centrumet en juridisk person och kan ingå avtal med externa tjänsteleverantörer.

Avtal kan endast ingås efter ett strikt genomfört anbudsförfarande i enlighet med EU:s regler för offentlig upphandling.

För att lämna ett anbud bör intresserade externa tjänsteleverantörer svara på en anbudsinfordran som har inletts av centrumet.

All information som behövs för anbudsförfarandet finns antingen i de offentliggjorda meddelandena i Europeiska unionens officiella tidning eller på denna sida.

Observera dock att centrumets webbplats inte bör betraktas som ett substitut för det officiella offentliggörandet av anbudsinfordran i TED (Tenders Electronic Daily), som är online-versionen av EU:s ”Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning” som innehåller information om offentlig upphandling i EU.

Centrumet tar därför inget som helst ansvar för webbplatsens innehåll i detta avseende.

En förteckning över pågående anbudsinfordringar (om det finns några) finns nedan.

Dokumentation