Granskning av översättningar

Granskning innebär att man går igenom en översättning för att kontrollera att den uppfyller det avsedda ändamålet. Källtexten och måltexten jämförs och vid behov görs rättelser. Översättningscentrum erbjuder granskning av översatta dokument. Om centrumets översättare vid granskningen bedömer att texten kräver omfattande bearbetning kan centrumet vägra att göra en granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av texten.