Terminologi

Terminologiarbete handlar om att skapa fullständiga ordlistor med termer på käll- och målspråk, definitioner, information om källor och kontext, kommentarer osv.