Transkribering

Transkribering består i att omvandla en ljud- eller videofil till en skriven text av hög kvalitet. Detta görs med hjälp av tal-till-text-teknik, och den råtext som produceras redigeras sedan. Den skrivna texten kan inbegripa tidkodning och identifiering av talare.

Transkribering