Image
IAMLADP

Översättningscentrumet  är även aktivt i internationella forum. Det är medlem i det internationella årliga mötet om språkpolicy, dokumentation och publikationer (International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication (IAMLADP)), som är det största nätverket av chefer för internationella organisationer som använder konferens- och språktjänster (huvudsakligen översättare och tolkar). IAMLADP leds av FN och representerar en gemenskap bestående av cirka 10 000 yrkesverksamma inom språkbranschen.

Det övergripande syftet med IAMLADP är att förbättra effektiviteten, kvaliteten och kostnadseffektiviteten avseende konferens-, språk- och publikationstjänster inom varje deltagande organisation genom att erbjuda cheferna ett unikt forum där de kan utbyta information, dela erfarenheter om policyer och praxis, dela resurser för uppdrag av allmänt intresse och främja utbildning och utbyte av personal.

Översättningscentrumet har skapat ett antal gemensamma fortbildningsinitiativ för IAMLADP-samhället, och har erbjudit dem till hundratals översättare från IAMLADP-organisationer under de senaste åren.