Benoît Vitale
Benoît Vitale, tillförordnad direktör för översättningscentrumet sedan januari 2019

Centrumets direktör är byråns lagliga företrädare och rapporterar till styrelsen. Direktören har hand om centrumets administrativa ledning och ansvarar bland annat för att

  • utarbeta och genomföra arbetsprogrammet, budgeten och styrelsens beslut,
  • utföra de uppgifter som åläggs centrumet,
  • leda den löpande förvaltningen,
  • hantera alla personalfrågor.

I sina uppgifter assisteras direktören av de olika avdelningarna och enheterna, såsom visas i organisationsschemat.

Direktören är direkt ansvarig för redovisningsenheten, den säkerhetsansvarige för de lokala datasystemen (LISO) samt för enheten för yttre förbindelser och kommunikation.

Redovisning

Räkenskapsföraren utses av styrelsen och är oberoende i utförandet av sina arbetsuppgifter. Räkenskapsföraren och hans grupp är ansvariga för att hantera inkomster, utgifter och räkenskaper i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Räkenskapsföraren ansvarar för likviditetsförvaltningen och faktureringen i anslutning till centrumets verksamhet. För att utföra dessa uppgifter har räkenskapsföraren ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och externa revisorer.

Säkerhetsansvarig för de lokala datasystemen (LISO)

LISO ansvarar för att se till att centrumets it-system uppfyller de relevanta säkerhetsstandarderna.

Yttre förbindelser och kommunikation

Enheten för yttre förbindelser och kommunikation samordnar arbetet med centrumets kunder för att fastställa deras behov och bedöma kundtillfredsställelsen. Detta sker genom regelbundna kundbesök och återkommande enkäter.

I samarbete med kunderna anordnar enheten fortbildning, seminarier och presentationer för centrumets översättare så att de kan utöka sina kunskaper om kundernas högspecialiserade verksamhetsområden och förfaranden. På samma sätt anordnar även enheten presentationer som ska hjälpa kunderna att bättre förstå centrumets roll och tjänster.

Enheten är också ansvarig för intern och extern kommunikation. Den sprider information och nyheter via centrumets intranät, webbplats, sociala medier och kundportal. Enheten utarbetar och samordnar riktade publikationer, t.ex. rapporten om årets höjdpunkter (Highlights of the Year) och ett antal broschyrer och nyhetsbrev. Den håller också i olika evenemang för att främja flerspråkighet.

Direktörens cv

Direktörens intresseförklaring