EU Agencies Network logo

Översättningscentrumet är medlem i EU-byråernas nätverk. EU-byråerna har inrättats av EU-medlemsstaterna och EU-institutionerna för att tillhandahålla värdefulla tjänster till näringsliv och medborgare och genomföra särskilda rättsliga, tekniska eller vetenskapliga uppgifter. Denna verksamhet stöder näringslivet i Europa och erbjuder faktabaserad rådgivning som bidrar till att forma välgrundade policyer och lagar på både EU-nivå och nationell nivå. EU-byråerna tillför mervärde genom att främja utbyte av information och sakkunskap och genom att erbjuda tekniska tjänster inom områden som påverkar livet för EU:s 500 miljoner invånare (källa: hemsida för EU-byråernas nätverks extranät).