Förhandlade förfaranden för avtal till låga och medelhöga värden mellan 15 000 euro och 144 000 euro

Den information som offentliggörs i detta avsnitt är avsedd att ge förhandsupplysningar om översättningscentrumets upphandlingsförfaranden för varor och tjänster vilkas uppskattade värde ligger mellan 15 000 euro och 144 000 euro.

Ett kortfattat meddelande med ytterligare information om vilken typ av avtal till låga och medelhöga värden som kommer att upphandlas, kommer att offentliggöras på denna sida senast två veckor före inledningen av upphandlingen.

Du kan lämna in en intresseanmälan genom att skicka ett mejl till den adress som anges och uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Inlämning av en intresseanmälan innebär inte någon laglig rätt till eller skapar en legitim förväntan om tilldelning av ett kontrakt.

Behandlingen av ditt svar på en förhandsannonsering kommer att inbegripa registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och andra kontaktuppgifter). Sådana uppgifter kommer att behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om du begär det. Information om behandlingen av dina personuppgifter finns i en särskild sekretesspolicy för behandling av personuppgifter i samband med upphandlingsförfaranden, som finns tillgänglig på vår webbplats.

Du har rätt att när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Eventuella frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan ställas till den personuppgiftsansvarige genom mejladressen tenders@cdt.europa.eu och genom att hänvisa till förhandsannonseringen.

Pågående förfarande(n)

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu