De senaste datortillämpningarna och den senaste datorutrustningen är nödvändiga för centrumets dagliga arbete. it-avdelningen består av följande tre enheter: Användarstöd, it-infrastruktur och utveckling.

Enheten för utveckling

Enheten för utveckling utformar, skapar och underhåller de it-tillämpningar och databaser som krävs för att driva centrumet.

Den hanterar också icke-interna it-lösningar och tjänster som köps från externa leverantörer, t.ex. de som tillhandahålls av andra institutioner eller av privata företag, och bidrar till forskning, och integrerar och genomför dem i centrumets it-miljö.

Enheten för användarstöd

Enheten för användarstöd är den enda kontaktpunkten för interna och externa användare vid hantering av alla typer av frågor och begäran om information som hänför sig till de olika it-områdena: maskinvara, programvara, telekommunikation och infrastruktur. Den hanterar allt som rör personlig hårdvara, programvara och affärslösningar för att ge en konsekvent och kraftfull it-arkitektur vid varje arbetsstation.

Enheten för it-infrastruktur

Enheten för it-infrastruktur tillhandahåller och underhåller de centraliserade infrastrukturer som gör det möjligt för centrumet att uppfylla sina mål, och säkerställer att dessa infrastrukturer är förenliga med återhämtnings- och kontinuitetsplanen. Den övervakar tillgängligheten och säkerheten avseende uppgifter om centrumet och uppgifter från kunder och partner, och hanterar datacentrum och molntjänster som uppnår den lagrings- och bearbetningskapacitet som krävs för centrumets verksamhet. Denna enhet utför all sin verksamhet i nära samarbete med uppgiftsskyddssombudet, den säkerhetsansvarige och den säkerhetsansvarige för de lokala datasystemen.