Image
CdT Management Board

 

Översättningscentrumet förvaltas av en styrelse. Den löpande verksamheten äger rum i centrumets lokaler i Luxemburg och ombesörjs av dess personal, som leds av centrumets direktör.

I styrelsen ingår ordinarie ledamöter och suppleanter som företräder EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen och merparten av centrumets kunder:

I enlighet med centrumets riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter ska varje företrädare som utses till styrelseledamot avge en intresseförklaring. Syftet med detta är att identifiera potentiella eller faktiska intressekonflikter när det gäller ledamöternas uppdrag i styrelsen, så att centrumet vid behov kan vidta lämpliga åtgärder.

Använd sökfunktionen nedan för att se styrelseledamöternas intresseförklaringar och cv:n.

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Andrew Smith
Fullvärdig ledamot
Mónika Azaola
Suppleant

Europeiska centralbanken

Rossana Villani
Fullvärdig ledamot

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Anna Redstedt
Fullvärdig ledamot
Florence Melaerts
Suppleant

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Niall McHale
Fullvärdig ledamot
Rieke Arndt
Suppleant

Europeiska försvarsbyrån

Dimitri Nicolaides
Fullvärdig ledamot
Bronislava Ouaki
Suppleant

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Guillaume de Roquigny-Iragne
Fullvärdig ledamot
Miguel Pereira
Suppleant

Europeiska investeringsbanken

Maria Bühler
Fullvärdig ledamot
Thierry Fontenelle
Suppleant

Europeiska kemikaliemyndigheten

Shay O’Malley
Fullvärdig ledamot
John Wickham
Suppleant

Europeiska kommissionen

Christos Ellinides
Fullvärdig ledamot
Marcus Angioni
Suppleant

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Alexios Skarlatos
Fullvärdig ledamot
Monica Buch Garcia
Suppleant

Europeiska miljöbyrån

Katja Rosenbohm
Fullvärdig ledamot
Gülcin Karadeniz
Suppleant

Europeiska ombudsmannen

Marie-Pierre Darchy
Fullvärdig ledamot
Alessandro Del Bon
Suppleant

Europeiska regionkommittén

Ineta Strautina
Fullvärdig ledamot
Ani Damyanova
Suppleant

Europeiska revisionsrätten

José Ortiz Pintor
Fullvärdig ledamot
Pawel Szuba
Suppleant

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Steven Dunlop
Suppleant

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Nicole Romain
Fullvärdig ledamot
Michail Beis
Suppleant

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Juhan Lepassaar
Fullvärdig ledamot

Europeiska unionens domstol

Thierry Lefèvre
Fullvärdig ledamot
Jurga Haenel
Suppleant

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Patrick Hamilton
Fullvärdig ledamot

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Christos Ellinides
Fullvärdig ledamot
Marcus Angioni
Suppleant

Europaparlamentet

Valter Mavrič
Fullvärdig ledamot
Véronique Rosenkranz
Suppleant