Som en av Europeiska unionens byråer kan centrumet inleda anbudsförfaranden och förhandlade förfaranden för att köpa tjänster och varor från externa leverantörer. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget och de relevanta direktiv som rör offentlig upphandling.

Berörda externa leverantörer uppmanas att regelbundet besöka centrumets webbplats och den interinstitutionella TED-databasen (Tenders Electronic Daily) för att få information om inledandet av anbudsinfordringar och förhandlade förfaranden.