Styrelsen

Översättningscentrumet leds av en styrelse som består av företrädare för centrumets kunder, en företrädare från varje EU-medlemsstat och två företrädare för Europeiska kommissionen.
Läs mer