Styrelsen

CENTRUMET LEDS AV EN STYRELSE SOM BESTÅR AV FÖRETRÄDARE FÖR CENTRUMETS KUNDER, EN FÖRETRÄDARE FRÅN VARJE EU-MEDLEMSSTAT OCH TVÅ FÖRETRÄDARE FÖR EUROPEISKA KOMMISSIONEN.
Läs mer

 • Styrelsen ordförande R. Martikonis
  • Tillförordnad direktör B. Vitale
   • Translation Department chef
   • Translation Support Department chef
   • Administration Department chef
   • IT Department Tillfällig chef