Reservlistor är förteckningar över sökande som har genomgått ett urvalsförfarande och valts ut som möjliga kandidater för rekrytering.

Om rekryteringsbehov skulle uppstå kommer Översättningscentrum för Europeiska unionens organ att kontakta kandidaterna på reservlistan.

Reservlistan kan också komma att delas med andra EU-byråer vid behov.

Observera att en plats på reservlistan inte är någon garanti för anställning.
 
Följ denna länk för att ta reda på hur länge en reservlista är giltig.