Textning

Textning innebär tillägg av texter på skärmen som representerar det som sägs i videomaterial. I denna tjänst kan det ingå att lägga till tidsangivelser i manus (s.k. spotting) som används för att synkronisera textningen och videon. Undertexter kan tillhandahållas enbart på videons källspråk, eller på ett eller flera andra språk, och dessa levereras tillsammans med tidsangivelser som visar exakt när en textremsa ska visas på skärmen och hur länge den ska ligga kvar.

Transkription

Transkription innebär att omvandla en ljud- eller videofil till en skriven text av hög kvalitet. Detta görs med hjälp av röstigenkänningsteknik, och råresultatet efterredigeras sedan av någon av centrumets språkliga handläggare. Den slutliga skrivna texten kan vid behov inbegripa tidkodning och identifiering av talare.

Automatiserad transkription

Automatiserad transkription är automatiserad överföring av en ljud- eller videofil till skriven text med hjälp av röstigenkänningsteknik. Till skillnad från transkriptionstjänsten görs ingen mänsklig efterredigering av råresultatet.