Finansiering

På centrumets webbplats offentliggör vi alla våra budgetar, även eventuella ändringsbudgetar, samt årsredovisningen. Detta är i linje med principen om öppenhet, som nämns i artikel 31 i centrumets budgetförordning. Budgeten innehåller inkomst- och utgiftsprognoser för året i fråga, samt jämförelser med tidigare år. Årsredovisningen innehåller vår finansiella redovisning och rapporter om genomförandet av centrumets budget.

Final accounts 2023

Preliminärt budgetförslag för 2025

Budget för 2024

Ändringsbudget nr 2/2023

Final accounts 2022

Ändringsbudget nr 1/2023

Preliminärt budgetförslag för 2024

Budget för 2023

Ändringsbudget nr 1/2022

Final accounts 2021

Preliminärt budgetförslag för 2023

Budget för 2022

Ändringsbudget nr 2/2021

Final accounts 2020

Budget för 2021

Budget för 2017

Preliminärt budgetförslag för 2022

Preliminärt budgetförslag för 2021

Preliminärt budgetförslag för 2020

Preliminärt budgetförslag för 2017

Preliminärt budgetförslag för 2016

Preliminärt budgetförslag för 2015

Preliminärt budgetförslag för 2014

Preliminärt budgetförslag för 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Budget för 2020

Budget 2015

Budget för 2014

Budget för 2013

Budget för 2012

Ändringsbudget nr 2/2020

Ändringsbudget nr 2/2019

Ändringsbudget nr 2/2015

Ändringsbudget nr 2/2014

Ändringsbudget nr 2/2013

Ändringsbudget nr 2/2012

Ändringsbudget nr 1/2020

Ändringsbudget nr 1/2019

Ändringsbudget nr 1/2016

Ändringsbudget nr 1/2015

Ändringsbudget nr 1/2014

Ändringsbudget nr 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Budget för 2019

Ändringsbudget NR 1/2018

Final accounts 2017

Preliminär budget för 2019

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016

Budget för 2018

Ändringsbudget nr 1/2017

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012

Final accounts 2016

Preliminär budget för 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015

Final accounts 2013

Budget för 2016

Ändringsbudget nr 1/2011

Ändringsbudget nr 1/2010