European Parliament - Directorate-General for Communication

Europaparlamentet, generaldirektoratet för översättning

Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för översättning

Europeiska unionens domstol

Europeiska revisionsrätten

Europeiska centralbanken