Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Det gemensamma företaget EuroHPC

Det gemensamma företaget för Europas järnvägar

Det gemensamma företaget Sesar 3

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

Det gemensamma företaget för förnybar vätgas

Det gemensamma företaget Fusion for Energy

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Research Centre