Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Det gemensamma företaget EuroHPC

Det gemensamma företaget för Europas järnvägar

Det gemensamma företaget Sesar 3

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

Det gemensamma företaget för förnybar vätgas

Det gemensamma företaget Fusion for Energy

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Joint Research Centre