ÖVER 25 ÅR I FLERSPRÅKIGHETENS TJÄNST

Översättningscentrumet upprättades 1994 och levererar i genomsnitt 700 000 sidor/år till över 65 kunder i hela EU. Läs mer

Våra partner

Våra klienter

Interinstitutionellt samarbete

Externa språktjänsteleverantörer

3921770
Pages translated since 1995
 
8868544
översatta EU-varumärken och gemenskapsformgivningar sedan 1995
 
771
språkkombinationer

Nyheter